Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu Portal e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://eurzad.wisznice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Portal e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-08-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

8. Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Wisznicach – ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice

Budynek, w którym mieści się Urząd Gminy ma trzy kondygnacje. Pokoje, w których obsługiwani są petenci mieszczą się na I i II piętrze. W najbliższym otoczeniu budynku są miejsca parkingowe na ulicach Krótkiej, Fabrycznej, Rynek i Rowińskiej. Wyznaczone miejsca dla os. z niepełnosprawnością znajdują się na ul. Rynek (około 50 metrów od wejścia do budynku). Główne wejście do budynku jest od ul. Rynek. Wejście do budynku jest zadaszone. Otoczenie budynku oraz wejście pozbawione są barier. Główne wejście do budynku oznaczone jest tablicą informacyjną. Przy wejściu do budynku nie ma domofonu. Szerokość drzwi wejściowych (częściowo przeszklone, w kontraście do elewacji) oraz drzwi wewnętrznych jest zgodna z wymogami. Po wejściu do budynku na wprost znajduje się winda oraz po prawej stronie schody na I i II piętro (nie są oznaczone kontrastowo). Winda nie jest wyposażona w ekran dotykowy i nie posiada przycisków oznaczonych alfabetem Braille’a. Wyposażona jest w przycisk alarmowy (podświetlony po naciśnięciu) i potwierdzenie dźwiękowe o dojechaniu na piętro lub przyjechanie windy dla osób oczekujących. Szerokość wejścia do windy, szerokość windy i jej głębokość spełniają wymagania dla osób z niepełnosprawnością. W holu znajduje się tablica informacyjna z nr i przeznaczeniem pomieszczeń. Brak jest oznaczeń kondygnacji oraz kierunków poruszania się. Droga ewakuacyjna jest wyznaczona niezbędnymi znakami. Korytarze są odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom na wózkach. Zachowany jest także kontrast kolorystyczny na ścianach, podłodze i drzwiach. W budynku znajdują się toalety dla klientów ale nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością. Na I piętrze w holu znajduje się sala obsługi klientów. Wysokość blatu jest odpowiednia. Istnieje również możliwość zorganizowania punktu obsługi klienta w holu na parterze.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Romanowicz , e-mail: promanowicz@wisznice.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu +48 508722782. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Ułatwienia dostępu: